Danh sách trúng thưởng

 
STT Họ và tên Điện thoại Giải thưởng
1 Nguyễn Kim Thoa 84966136*** 1 tuyp An Trĩ Vương Gel
2 Nguyễn Kim Thoa 84966136*** 3 lọ Xịt tai mũi họng Hadocort-D
3 Nguyễn Kim Thoa 84966136*** 40.000 vnđ
4 Nguyễn Kim Thoa 84966136*** 3 lọ Xịt tai mũi họng Hadocort-D
5 Đỗ Phúc Diện 84944445*** 50.000 vnđ
6 Đỗ Phúc Diện 84944445*** 3 lọ Xịt tai mũi họng Hadocort-D
7 Đỗ Phúc Diện 84944445*** 3 lọ Xịt tai mũi họng Hadocort-D
8 Đỗ Phúc Diện 84944445*** 40.000 vnđ
9 Bùi Thị Phượng 84919469*** 3 lọ Xịt tai mũi họng Hadocort-D
10 Bùi Thị Phượng 84919469*** 5 lọ Xịt tai mũi họng Hadocort-D
11 Bùi Thị Phượng 84919469*** 3 lọ Xịt tai mũi họng Hadocort-D
12 Bùi Thị Phượng 84919469*** 1 hộp Golden Lab 20 gói
13 Trần thị kim dung 84943286*** 1 lọ Aquaselin 20 ml ( dành cho Nữ )
14 Trần thị kim dung 84943286*** 1 hộp Golden Lab 20 gói
15 Trần thị kim dung 84943286*** 40.000 vnđ
16 Trần thị kim dung 84943286*** 50.000 vnđ
17 Nguyễn Thị Hồng 84912383*** 40.000 vnđ
18 Nguyễn Thị Hồng 84912383*** 50.000 vnđ
19 Nguyễn Thị Hồng 84912383*** 40.000 vnđ
20 Nguyễn Thị Hồng 84912383*** 1 lọ Aquaselin 20 ml ( dành cho Nữ )

Sản phẩm